top of page

Verzenden en retourneren

Vermelde prijzen van de producten/artikelen zijn in Euro's en inclusief BTW.  Vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Verzendkosten eenmalig per bestelling : 

€ 6,50 Nederland

€ 8,95 Belgie

€ 8,95 Duitsland

> 90 euro bestelling : gratis

Verzending onder rembours : € 14,95 binnen Nederland

De vermelde prijzen kunnen tussen bestelling en levering niet door  Care4Stone worden verhoogd, tenzij het een BTW verhoging betreft.

Retourneren

Wilt u de overeenkomst ontbinden, kunt u ons hier binnen 48 uur na ontvangst van op de hoogte stellen. Uitsluitend artikelen/producten uit ons vaste assortiment kunnen worden geretourneerd. De producten en/of artikelen dienen in de originele verpakking en in goede, ongebruikte staat te worden geretourneerd. De verzendkosten voor de retournering komen voor uw rekening. De factuurwaarde van desbetreffende producten/artikelen worden tegen retournering aan u gerestitueerd, exclusief de verzendkosten.

5. Transportschade

Ook indien er onverhoeds schade is ontstaan tijdens het transport, kunt u een foto van het desbetreffende  product/artikel aan ons doen toekomen. Als hieruit blijkt dat het product/artikel onbruikbaar is geworden,   zullen wij het product/artikel opnieuw aan u toesturen. Melding van schade moet binnen 48 uur na ontvangst aan ons kenbaar gemaakt worden.

6. Ruilen

Indien u het product/artikel wilt ruilen, is het belangrijk dat u dit 48 uur na ontvangst van de producten/ artikelen aan Care4Stone meldt per mail of telefonisch. De bestelde artikelen/producten dienen, in originele staat en verpakking, aan ons worden te worden geretourneerd. De artikelen/producten kunnen uitsluitend worden geruild wanneer deze onbeschadigd en ongebruikt zijn. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening.

7. Foutieve levering of bestelling

Care4Stone zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen bij de uitvoering van bestellingen. Controleert u bij ontvangst altijd of het artikel/product dat u ontvangt gelijk is aan het bestelde artikel/product. Mocht u ondanks deze zorgvuldigheid een product ontvangen,  welke niet gelijk is aan uw bestelling,   willen wij u vragen dit per mail of telefonisch, zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij zullen de foutieve toezending herstellen, waarbij de verzendkosten voor onze rekening komen. Mocht blijken dat u per abuis het verkeerde artikel heeft besteld, dient u dit zo spoedig mogelijk per mail aan ons te laten weten. Vermeld in de mail uw naam, het factuurnummer en welke artikelen  het betreft. Geeft u tevens aan of u de artikelen wilt ruilen of retourneren.

8. Garantie

Ondanks de hoge kwaliteit van de producten/artikelen die wij in ons assortiment hebben kan het voorkomen dat u een product/artikel ontvangt dat niet perfect is. In dat geval willen wij u graag zo snel mogelijk voorzien van een passende oplossing. Veel van de door Care4Stone aangeboden producten/artikelen hebben een fabrieksgarantie. Stelt u ons zo spoedig mogelijk, uiterlijk 5 dagen na ontvangst, op de hoogte van  uw mogelijke aanspraak op garantie. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen Indien de verwerkingsvoorschriften van de producten/artikelen niet juist worden opgevolgd, vervalt de garantie evenals bij oneigenlijk gebruik.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page