top of page

Privacy Policy

 

 

Algemene informatie

Onze website: Care4Stone (onderdeel van RenoStone, specialisten in het behandelen van natuursteen en keramiek)
Vestiging- en postadres: Waterlelie 18, 3648 NV, Wilnis

Telefoonnummer: 06-38 15 34 37

E-mail adres: info@care4stone.nl

Website: www.care4stone.nl


Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 70870551

B.T.W.-nummer: NL001962275B97


Care4Stone respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten  verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Care4Stone zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Care4Stone gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, worden uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens uitsluitend gebruikt om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  • Om het winkelen bij Care4Stone zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op.  Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

  • Uitsluitend bij uw vrijwillige aanmelding voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u zich heeft aangemeld, maar hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dit per e-mail, telefonisch of per brief laten weten. Wij zullen uw gegevens binnen 5 werkdagen uit de database voor nieuwsbrieven verwijderen en vervolgens geen informatie meer toezenden.

 

Als u bij Care4Stone een bestelling plaatst, worden uw gegevens bewaard op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Onze webserver herkent alleen uw ip-adres en niet uw e-mail adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• ip-adres (niet uw e-mail adres)
• e-mail adres als u vragen plaatst via onze  website
• e-mail adres, uitsluitend als u deze aan ons communiceert
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft (anoniem).
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft zoals uw naam/adres/woonplaats gegevens welke wij nodig hebben voor het juist afhandelen en versturen van uw bestelling.
 
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Care4Stone
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Onze website:

Onze website wordt gedragen door het platform van WIX. Dit platform ondersteunt uitsluitend bij het verwerken van persoonsgegevens voor het kunnen ontvangen en verzorgen van uw bestelling. Care4Stone werkt met  Mollie payments Payments).

 

De verzending

Care4Stone maakt, voor het versturen van uw bestelling, gebruik van PostNL. Uw naw gegevens worden uitsluitend gebruikt om het versturen van uw bestelling mogelijk te maken.

Unit 4

Care4Stone maakt gebruik van Unit4 voor haar boekhouding. Hierin worden uw naw gegevens en uw bestelling verwerkt. Care4Stone heeft een overeenkomst in het kader van AVG afgesloten die compliant zijn met AVG regelgeving en de aanvullende nationale regelgeving.

Communicatie per e-mail

Wij nemen alleen contact met u op als dit nodig is en in verband staat met uw bestelling. Als u in dit kader (of soortgelijke berichten) geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde email adres, per post of telefonisch.

Communicatie per brief 

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft. 

Communicatie per telefoon 

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft. 

U kunt zich tot de volgende instantie wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:
Stichting Infofilter, postbus 666, 1000 AR Amsterdam 
Telefoon: 0900-6661000 
E-mail: www.infofilter.nl

 Wilt u meer informatie omtrent ons privacybeleid? Neemt u dan contact met ons op. 
• per E-mail: info@care4stone.nl
• per brief: Care4Stone, Waterlelie 18, 3648 NV, Wilnis

  • per telefoon: 06-38153437


Mocht ons bedrijf in de toekomst de consumenteninformatie willen gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij in dat geval contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres, email adres of telefoonnummer. 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te veranderen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Care4Stone is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Care4Stone over u heeft geregistreerd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Care4Stone. Care4Stone zal u binnen drie weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page